Dagbladet, Magasinet 5.3.2005 s.9Tilbake til: "Blått stoff"
Til Dagbladet/Magasinet:
"Unge, sørgende menn"